Bulimia Nervoza

Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler. Bu yeme işlemini genellikle yalnız kaldıklarında çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar.

Epizodik, kontrol edilemeyen, kompulsif ve kısa sürede fazla miktarda yemek yeme, ardından kendisi uyararak kusma, laksatif ya da diüretik kullanımı, aç kalma ya da kilo almamak için aşırı egzersiz yapmayla seyreder. Başlangıç ortalama 16-18 yaşlarındadır. Kadınlarda, erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür.

Etyopatogenez

 1. Biyolojik: Norepinefrin ve serotonin aktivitesinde azalma, kusan bazı hastalarda plazma düzeylerinin azaldığı saptanmış. Hastaların çoğunda depresyon, ailelerinde de daha sık obezite ve depresyon görülür.
 2. Sosyal: Sosyal çevreinin inceliğe yüklediği takdirin de etkisi vardır. Hastalar, mükemmeliyetçidirler ve başarıya odaklanmışlardır. Aile sorunları, reddedilme, anoraksia nervozadan daha sık görülür.
 3. Psikolojik: Hastalar, ergenlikleriyle ilgili sorunlar yaşamaktadırlar. Blumialı hastalar, anoraksialı hastalardan daha dışa dönük, sinirli, dürtüseldirler. Hastalar, okul bitince ailelerinden ayrılmaktan korkarlar. Anksiyete ve depresif belirtiler sık olup, suisid riskleri de vardır. Alkol bağımlılığı da sık görülür.
 4. Psikodinamik: Maternal figürden ayrılmadaki karasızlık, ambivalan bir şekilde yiyeceğe yöneltilir. Seksüel ve agresif fantaziler kabul edilemez ve sembolik olarak dışavurulur.

Belirti ve Bulgular

 1. Epizodik olarak, kontrol bir şekilde, ortalama bir saat boyunca fazla miktarda yemek yeme. Epizodlar sırasında açlık ve doyma hislerini kaybetme. (Hastalar, yemek yerken duramamaktan korkarlar ve ancak mide bulatısı ya da karın ağrısı başlayınca durabilirler.)
 2. Kusma
 3. Epizodların sonunda kendini üzgün, yalnız, izole hissetme
 4. Epizodlar konusunda suçluluk duyma
 5. Kilo değişimleri
 6. Laksatif kullanımı
 7. Diüretik kullanımı
 8. Aşırı egzersiz yapma (Egzersiz blumikleri)
 9. Şiddetli açlık
 10. Elektrolit dengesizliği, metabolik alkaloz
 11. Suisid eğilimler

Ayırıcı Tanı

 1. Anoraksia Nervoza
 2. Majör depresyon
 3. Borderline Kişilik Bozukluğu
 4. Nörolojik Bozukluklar (Epilepsi, santral sinir sistemi tümörleri, Klüver-Buchy Sendromu, Kleine-Levin Sendromu)

Tedavi

Blumia Nervozanın tedavisi, anoraksia nervozaya benzerdir.
Çok sık görülmese de, hastalar, elektrolit dengesizliği, metabolik alkaloz, suisid risk taşıyorsa hastaneye yatırılmalıdır. Psikoterapi, yeme epizodlarını kontrol etmeye yöneliktir.  Beden imajıyla ilgili aşırı endişenin tedavisi için kognitif terapi uygulanabilir. Davranışsal problemleri de sık olduğundan, terapilerde, özgüven ve kişilerarası ilişkilere de değinilmelidir. Komorbid depresyonu olmayan hastalarda bile, antidepresanlar, özellikle de SSRI'lar, tedavide anoraksi nervozadan daha yararlıdır.

2018 - Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'nun sitesidir. İçerik izinsiz olarak kullanılamaz. Web Tasarım