Fobik Bozukluk

Bir duruma ya da objeye yönelik, her karşılaşmada ortaya çıkan panik duygusu/ yoğun anksiyetedir. Hastanın kendisi de korkularını mantıksız ve abartılı bulur. Kişi, korkutuğu şeyden kaçınır, bu korkusu işlevselliğini, sosyal ilişkilerini, mesleki performansını etkiler.

3 tipi vardır:

 1. agorofobi: panik bozukluk olmadan tek başına olabilir
 2. özgül fobiler: hayvan fobileri, durumsal özgül fobiler (yükseklik, kapalı kalma, kan-yaralanma-enjeksiyon-diğerlerinden farklı olarak bu grupta bayılma da vardır...)
 3. sosyal fobiler: Toplum önünde bir eylemi gerçekleştirmek istediğinde ya da sosyal etkileşime girdiğinde bakışları üzerinde hissetme, küçük duruma düşmekten korkma. 13-18 yaşlarında ortaya çıkar. İki çeşittir: 1)Yaygın sosyal fobi: Çekingenlikle beraberdir. 2)Özgül sosyal fobi: Sadece belli bir alanda korku var.

Etyopatogenez

Çoğunlukla sebep belli değildir. Psişik travmalar, eklenen depresyon hali tabloyu zorlaştırır.

Belirti ve Bulgular

 1. Anksiyete (özellikle korkulan obje ile karşılaşıldığında)
 2. Fizyolojik bozukluklar: terleme, hiperpne, taşıkardi, midede kramp...
 3. Çekinme: Korkulan obje ve durumlarla karşılaşmaktan çekindiği için hasta bazı davranış kalıplarını benimser.
 4. Çekinme ve sakınma nedeniyle normal hayatın gerekleri ile günlük faaliyetteki kısıtlamalar arasında bir karmaşa yaşanır.
 5. Agorofobi: Dışarıya yalnız çıkma, yalnız kalma, umumi ve kalbalık yerlere girme, umumi vasıtalarda seyahat etme gibi durumlarda korku ve kaçınma

Ayırıcı Tanı

 1. Depresyon
 2. Anksiyete
 3. Konversiyon

Tedavi

(Bkz: Generalize Anksiyete Bozukluğu)

2018 - Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'nun sitesidir. İçerik izinsiz olarak kullanılamaz. Web Tasarım