ALZHEiMER
ANOREKSİA NERVOZA
BİPOLAR BOZUKLUK
BULiMIA NERVOZA
DELİRYUM (Akut Beyin Sendromu)
DELÜZYONEL BOZUKLUK
DEPRESYON
EREKTİL DİSFONKSİYON (psikojen.)
FOBİK BOZUKLUK
HİPOKONDRİYASİS
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
PANİK BOZUKLUK
POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU
ŞİZOFRENİ
VAJİNİSMUS
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
YAŞLILIKTA DEPRESYON


 
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
 

Obsesyon (takıntı), kişinin isteği dışında aklına gelen, anksiyete yaratan, saçma olduğunun farkında olduğu, tekrarlayıcı düşünce, dürtü veya imgelerdir. Obsesyonlar, agresif, şüpheci, cinsel ya da dinsel olabilir.
Kompülsiyon (zorlantı), Yapılmadığında yoğun anksiyete yaratan ya da obsesyonun anksiyetisini azaltan, kişinin de aşırı bulduğu, belli sırada, düzende, tekrarlayıcı zihinsel ya da davranışsal eylemlerdir. 

Etyopatogenez

(Bkz: Generalize Anksiyete Bozukluğu)

Belirti ve Bulgular

Obsesyonlar:

  1. Belirgin anksiyete ya da stres yaratan, yineleyici düşünceler, imgeler ya da dürtüler
  2. Bu düşünceler, imgeler ya da dürtüler, gerçek hayat problemlerinin abartılı endişeleri kadar basit değil
  3. Kişi bu düşünceleri, imgeleri ya da dürtüleri umursamamaya, bastırmaya ya da başka bir düşünce ya da davranışla nötralize etmeye çalışır
  4. Kişi bu düşünce, imge ve dürtülerin kendi zihninin bir ürünü olduğunu, başkalarının bunları aklına koymadığını bilir.

Kompülsyonlar:

  1. bir obsesyon sonucu, kişinin yapmayı zorunlu hissettiği sürekli davranışlar
  2. davranışlar, bu içten gelen stresi kaldırmaya yöneliktir

Hastalığın bir noktasında, hasta obseseyonların yada kompülsyonların abartılı olduğunun farkına varır.
Obsesyonlar ya da kompülsyonlar, belirgin strese neden olur, günde en az 1 saat sürerler, hastanın günlük yaşamını etkiler, iş yaşamını, sosyal aktivitelerini ve ilişkilerini etkilerler.
Bozukluk, direk fizyolojik bir etkiye ya da kullanılan bir maddeye bağlı olmamalıdır.

Ayırcı Tanı

(Bkz: Generalize Anksiyete Bozukluğu)

Tedavi

1)Farmakoterapi
Benzodiazepinler: Etkileri çabuk başlar. Bağımlılık yapabileceğinden, doz azaltılarak kesilmelidir.
Diazepam
Alprazolam
Clonazepam
Buspirone: Etkisi 2 haftada başlar.
Antidepresanlar: Etkileri 3-4 haftada başlar.
SSRI
İmipramine
Proponalol

2)Psikoterapi
Exposure
İçgörü-orientasyonlu psikoterapi
Davranışsal terapi
Kognitif terapi
Grup terapisi


Bu konu hakkında sorularınız var ise, iletişim sayfamızdan bize iletin, yanıtlayalım.

 

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'nun sitesidir. İçerik izinsiz olarak kullanılamaz.