ALZHEiMER
ANOREKSİA NERVOZA
BİPOLAR BOZUKLUK
BULiMIA NERVOZA
DELİRYUM (Akut Beyin Sendromu)
DELÜZYONEL BOZUKLUK
DEPRESYON
EREKTİL DİSFONKSİYON (psikojen.)
FOBİK BOZUKLUK
HİPOKONDRİYASİS
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
PANİK BOZUKLUK
POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU
ŞİZOFRENİ
VAJİNİSMUS
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
YAŞLILIKTA DEPRESYON


 
DR. IŞIN BARAL  KULAKSIZOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ
 

Dr. Işın Baral  Kulaksızoğlu 1966'da Eskişehir'de doğdu. İlk öğrenimini 1972-77 yılları arasında Konya Devrim İlkokulu'nda, orta öğrenimini 1977-84 yılları arasında Konya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Tıp eğitimini 1984-90 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde alan Dr. Kulaksızoğlu, 1990-91 yıllarında SSK Konya Kadın Hastalıkları Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1991-96 arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı'nda psikiyatri ihtisası yapıp psikiyatri uzmanı oldu. 7 Kasım 1999'da doçentlik sınavını verdi. 31 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı'nda doçentlik kadrosuna atandı.

 2005 yılında da Profesör olarak  aynı klinikte "Yaşlılık Psikiyatrisi Programının" başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Yatarak Tedavi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Işın Baral  Kulaksızoğlu 1987'de İngiltere'de Edinburgh  Üniversitesi Hastanesi'nde 3 ay süre ile Geriatrik dahiliye stajı yaptı. 1995'de Chicago'da Northwestern Universitesi  Davranış Nöro-psikiyatrisi Biriminde Prof. Marsel Mesulam ile çalıştı.

1997'de Harvard Tıp Fakültesi  Mc Lean ve Massachussetts General Hastanelerinde nöropsikiyatri eğitimi aldı. 1997'de Harvard Tıp Fakültesi McLean Hastanesinde "Dirençli obsesif-kompulsif bozuklukların tedavisi" konusunda mezuniyet sonrası kursunu ve  1997'de Harvard Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Dürtü kontrol güçlüğü ve kendine zarar verme davranışı" konulu mezuniyet sonrası kursunu tamamladı. 1998'de Harvard Tıp Fakültesi Mass. General Hastanesi'nde dirençli psikiyatrik bozukluklarda psikocerrahi tedavileri ile ilgili çalışmaya (Cingulotomy Assessment Commitee) katılmıştır.

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu Amerikan Psikiyatri Derneği (American Psychiatric Association), Dünya Psikiyatri Derneği (World Psychiatric Association), I.P.A (International Psychogeriatric Assoc), Alzheimer Vakfı  ( Başkan yardımcısı), Türk Geropsikiyatri Derneği, Türk Alman Psikiyatri Derneği (Kurucu üye), Biolojik Psikiyatri Derneği ve Alzheimer Derneği üyesidir.

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'nun yurt dışında basılan 2 adet kitapta bölüm yazarlığı, ve pek çok sayıda  uluslararası bilimsel çalışması vardır.

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu evli ve bir çocuk sahibidir. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'nun sitesidir. İçerik izinsiz olarak kullanılamaz.