ALZHEiMER
ANOREKSİA NERVOZA
BİPOLAR BOZUKLUK
BULiMIA NERVOZA
DELİRYUM (Akut Beyin Sendromu)
DELÜZYONEL BOZUKLUK
DEPRESYON
EREKTİL DİSFONKSİYON (psikojen.)
FOBİK BOZUKLUK
HİPOKONDRİYASİS
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
PANİK BOZUKLUK
POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU
ŞİZOFRENİ
VAJİNİSMUS
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
YAŞLILIKTA DEPRESYON


 
FOBİK BOZUKLUK
 
Bir duruma ya da objeye yönelik, her karşılaşmada ortaya çıkan panik duygusu/ yoğun anksiyetedir. Hastanın kendisi de korkularını mantıksız ve abartılı bulur. Kişi, korkutuğu şeyden kaçınır, bu korkusu işlevselliğini, sosyal ilişkilerini, mesleki performansını etkiler.

3 tipi vardır:

 1. agorofobi: panik bozukluk olmadan tek başına olabilir
 2. özgül fobiler: hayvan fobileri, durumsal özgül fobiler (yükseklik, kapalı kalma, kan-yaralanma-enjeksiyon-diğerlerinden farklı olarak bu grupta bayılma da vardır...)
 3. sosyal fobiler: Toplum önünde bir eylemi gerçekleştirmek istediğinde ya da sosyal etkileşime girdiğinde bakışları üzerinde hissetme, küçük duruma düşmekten korkma. 13-18 yaşlarında ortaya çıkar. İki çeşittir: 1)Yaygın sosyal fobi: Çekingenlikle beraberdir. 2)Özgül sosyal fobi: Sadece belli bir alanda korku var.

Etyopatogenez

Çoğunlukla sebep belli değildir. Psişik travmalar, eklenen depresyon hali tabloyu zorlaştırır.

Belirti ve Bulgular
 1. Anksiyete (özellikle korkulan obje ile karşılaşıldığında)
 2. Fizyolojik bozukluklar: terleme, hiperpne, taşıkardi, midede kramp...
 3. Çekinme: Korkulan obje ve durumlarla karşılaşmaktan çekindiği için hasta bazı davranış kalıplarını benimser.
 4. Çekinme ve sakınma nedeniyle normal hayatın gerekleri ile günlük faaliyetteki kısıtlamalar arasında bir karmaşa yaşanır.
 5. Agorofobi: Dışarıya yalnız çıkma, yalnız kalma, umumi ve kalbalık yerlere girme, umumi vasıtalarda seyahat etme gibi durumlarda korku ve kaçınma
Ayırıcı Tanı
 1. Depresyon
 2. Anksiyete
 3. Konversiyon
Tedavi

(Bkz: Generalize Anksiyete Bozukluğu)


Bu konu hakkında sorularınız var ise, iletişim sayfamızdan bize iletin, yanıtlayalım.

 

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'nun sitesidir. İçerik izinsiz olarak kullanılamaz.