ALZHEiMER
ANOREKSİA NERVOZA
BİPOLAR BOZUKLUK
BULiMIA NERVOZA
DELİRYUM (Akut Beyin Sendromu)
DELÜZYONEL BOZUKLUK
DEPRESYON
EREKTİL DİSFONKSİYON (psikojen.)
FOBİK BOZUKLUK
HİPOKONDRİYASİS
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
PANİK BOZUKLUK
POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU
ŞİZOFRENİ
VAJİNİSMUS
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
YAŞLILIKTA DEPRESYON


 
BULiMIA NERVOZA
 

Epizodik, kontrol edilemeyen, kompulsif ve kısa sürede fazla miktarda yemek yeme, ardından kendisi uyararak kusma, laksatif ya da diüretik kullanımı, aç kalma ya da kilo almamak için aşırı egzersiz yapmayla seyreder. Başlangıç ortalama 16-18 yaşlarındadır. Kadınlarda, erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür.

Etyopatogenez

 1. Biyolojik: Norepinefrin ve serotonin aktivitesinde azalma, kusan bazı hastalarda plazma düzeylerinin azaldığı saptanmış. Hastaların çoğunda depresyon, ailelerinde de daha sık obezite ve depresyon görülür.
 2. Sosyal: Sosyal çevreinin inceliğe yüklediği takdirin de etkisi vardır. Hastalar, mükemmeliyetçidirler ve başarıya odaklanmışlardır. Aile sorunları, reddedilme, anoraksia nervozadan daha sık görülür.
 3. Psikolojik: Hastalar, ergenlikleriyle ilgili sorunlar yaşamaktadırlar. Blumialı hastalar, anoraksialı hastalardan daha dışa dönük, sinirli, dürtüseldirler. Hastalar, okul bitince ailelerinden ayrılmaktan korkarlar. Anksiyete ve depresif belirtiler sık olup, suisid riskleri de vardır. Alkol bağımlılığı da sık görülür.
 4. Psikodinamik: Maternal figürden ayrılmadaki karasızlık, ambivalan bir şekilde yiyeceğe yöneltilir. Seksüel ve agresif fantaziler kabul edilemez ve sembolik olarak dışavurulur.

Belirti ve Bulgular

 1. Epizodik olarak, kontrol bir şekilde, ortalama bir saat boyunca fazla miktarda yemek yeme. Epizodlar sırasında açlık ve doyma hislerini kaybetme. (Hastalar, yemek yerken duramamaktan korkarlar ve ancak mide bulatısı ya da karın ağrısı başlayınca durabilirler.)
 2. Kusma
 3. Epizodların sonunda kendini üzgün, yalnız, izole hissetme
 4. Epizodlar konusunda suçluluk duyma
 5. Kilo değişimleri
 6. Laksatif kullanımı
 7. Diüretik kullanımı
 8. Aşırı egzersiz yapma (Egzersiz blumikleri)
 9. Şiddetli açlık
 10. Elektrolit dengesizliği, metabolik alkaloz
 11. Suisid eğilimler


Ayırıcı Tanı

 1. Anoraksia Nervoza
 2. Majör depresyon
 3. Borderline Kişilik Bozukluğu
 4. Nörolojik Bozukluklar (Epilepsi, santral sinir sistemi tümörleri, Klüver-Buchy Sendromu, Kleine-Levin Sendromu)

Tedavi

Blumia Nervozanın tedavisi, anoraksia nervozaya benzerdir.
Çok sık görülmese de, hastalar, elektrolit dengesizliği, metabolik alkaloz, suisid risk taşıyorsa hastaneye yatırılmalıdır. Psikoterapi, yeme epizodlarını kontrol etmeye yöneliktir.  Beden imajıyla ilgili aşırı endişenin tedavisi için kognitif terapi uygulanabilir. Davranışsal problemleri de sık olduğundan, terapilerde, özgüven ve kişilerarası ilişkilere de değinilmelidir. Komorbid depresyonu olmayan hastalarda bile, antidepresanlar, özellikle de SSRI'lar, tedavide anoraksi nervozadan daha yararlıdır.


Bu konu hakkında sorularınız var ise, iletişim sayfamızdan bize iletin, yanıtlayalım.

 

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'nun sitesidir. İçerik izinsiz olarak kullanılamaz.